Orędzie biskupów polskich do niemieckich na monecie NBP

Dwadzieścia lat po zakończeniu II wojny światowej polscy biskupi wbrew komunistycznym władzom wystosowali niezwykłe wtedy orędzie do biskupów niemieckich. W liście padły historyczne słowa “wybaczamy i prosimy o wybaczenie” które nawet dzisiaj wzbudzają duże emocje. Inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. List podpisało 34 polskich biskupów w tym Kardynał Wyszyński i Karol Wojtyła. Jednocześnie zaproszono biskupów niemieckich na obchody 1000-lecia chrztu Polski. W pięćdziesiątą rocznicę tego historycznego orędzia Narodowy Bank Polski postanowił wydać srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł. Moneta będzie wyemitowana w stosunkowo niskim nakładzie 25 tysięcy sztuk.

Nominał: 10 zł
Stop/próba: Ag 925
Masa: 14,14 g
Wymiary: 32,00 mm
Stempel: lustrzany
Nakład: do 25 tys.
Data wprowadzenia do obiegu: 18 listopada 2015 r.
Posted in Monety polskie | Tagged , , , , | Comments Off

Album NBP Polskie banknoty obiegowe z lat 1975-1996

Chyba wszyscy urodzeni przed 1990 rokiem pamiętają “dawne” PRL-owskie banknoty – “Szopeny” (5000 zł) i “Koperniki” (1000 zł). Dla wielu był to stały element codzienności przez znaczną część życia, kiedy to wszyscy, dzięki galopującej inflacji byliśmy milionerami. Właśnie mija 20 lat od pamiętnej denominacji 1995 roku kiedy to wprowadzono nowe, niewiele się różniące od współczesnych banknoty. Aby przypomnieć to przełomowe wydarzenie Narodowy Bank Polski wydał specjalny album zawierający 23 oryginalne banknoty z lat 1975-1996. Większość z nich została wyemitowana w ramach serii “Wielcy Polacy”. Wyjątkiem będzie tu tylko banknot 200000 tys. z panoramą warszawy. Kolekcja obejmuje banknoty o nominałach od 10 zł aż do 2.000.000 zł. Warto dodać że wartość tych ostatnich dochodziła do 200 nowych złotych bo można je było wymienić jeszcze w 2010 roku w stosunku 1:10000.
Posted in Monety polskie | Tagged , , | Comments Off

Pierwsza z czterech monet na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego

Nowa seria monet “100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego” ma być wyemitowana przez NBP w latach 2015-2018. Przedział czasowy nie jest przypadkiem bowiem II Rzeczypospolita nie powstała z niczego 11 listopada 1918 roku ale rodziła się w bólu i trudzie w trakcie Wielkiej Wojny o którą modlili się Polacy. Polscy żołnierze służyli we w armiach wszystkich zaborców jak choćby Legionach Józefa Piłsudskiego a w 1918 roku we Francji powstała polska “Błękitna Armia” generała Józefa Hallera. Jednocześnie Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski i wielu innych patriotów lobbowali za sprawą polską na Zachodzie. Tym wszystkim zabiegom ma być właśnie poświęcona nowa seria srebrnych monet z których pierwsza ukaże się już 9 listopada 2015 roku.

Nominał: 10 zł
Stop/próba: Ag 925
Masa: 14,14 g
Wymiary: 32 x 22,4 mm
Stempel: lustrzany
Nakład: do 30 tys.
Data wprowadzenia do obiegu: 9 listopada 2015 r.

Posted in Monety polskie | Tagged , , , | Comments Off

Moneta 20 zł Pszczoła miodna (Apis mellifica) z serii Zwierzęta Świata

Seria monet kolekcjonerskich “Zwierzęta Świata” jest obecnie najstarszą kontynuowaną serią NBP. Zapoczątkowana została jeszcze przed denominacją w 1993 monetą “Jaskółki” i prawie co roku prezentuje kolejne najczęściej polskie gatunki zwierząt. Wg komunikatu NBP w sprawie emisji monet w 2015 roku wśród wymienionych tematów możemy znaleźć “Pszczołę”. Na razie nie ma jednak potwierdzenia tej informacji w planie emisyjnym. Była by to 21 moneta w ramach serii i najprawdopodobniej ukazywała by najpopularniejszą w Polsce pszczołę miodową (Apis mellifera). Niestety ponieważ w 2014 roku NBP zrezygnował z emitowania monet okolicznościowych 2 zł które zawsze towarzyszyły emisji srebrnej.

Nominał: 20 zł
Stop/próba: Ag 925
Masa: 28,28 g
Wymiary: 38,61 mm
Stempel: lustrzany
Nakład: do 35 tys.
Data wprowadzenia do obiegu: 13 października 2015
Posted in Monety polskie | Tagged , | Comments Off

Srebrna moneta 20 zł Grosz Kazimierza Wielkiego

Seria Historia Monety Polskiej zainaugurowana w 2013 roku “Denarem Bolesława Chrobrego” we wrześniu wzbogaci się o siódmą monetę. Tym razem NBP postanowił przybliżyć kolekcjonerom XIV-wieczną monetę “Grosz Kazimierza Wielkiego”. Była to srebrna moneta inspirowana groszem “praskim” która miała za zadanie podnieś rangę niedawno odbudowanego Królestwa Polskiego oraz zreformować system monetarny po rozbiciu dzielnicowym. Realna wartość monety była niższa niż początkowo zakładano z uwagi na kłopoty z pozyskaniem kruszcu niezbędnego do jej wybicia. Szacuje się że zachowało się jedynie ok. 50 sztuk takich monet co przekłada się na ich wysoką cenę na rynku kolekcjonerski.

Nominał: 20 zł
Stop/próba: Ag 925
Masa: 28,28 g
Wymiary: 38,61 mm
Stempel: lustrzany
Nakład: do 20 tys.
Data wprowadzenia do obiegu: 15 września 2015

Posted in Monety polskie | Tagged , , | Comments Off

50 zł Władysław Warneńczyk – kolejna moneta z serii Skarby Stanisława Augusta

We wrześniu NBP wyemituje ósmą już pozycję w ramach serii “Skarby Stanisława Augusta” która na stałe zagościła w świadomości polskich numizmatyków. Na srebrnej monecie 50 zł i złotej 500 zł tym razem zobaczymy popiersie Władysław Warneńczyka – króla Polski od 1434 roku i Węgier od 1440. Postać tego formalnie najpotężniejszego z Jagiellonów zapisała się niestety tragicznie w historii Polski i Węgier. Młody władca poległ bowiem w wieku niespełna 20 lat w bitwie pod Warną nad Morzem Czarnym w 1444 roku kiedy to przewodził antytureckiej krucjacie.
Śmierć władcy szybko obrosła legendą zwłaszcza na ujarzmionych przez Turków Bałkanach. Krążyły opowieści o jego cudownym ocaleniu co przyczyniło się do kilkuletniego bezkrólewia w Polsce. Następcą Władysława Warneńczyka ostatecznie został jego brat Kazimierz Jagiellończyk w 1447 roku, którego na monecie zobaczymy już w grudniu.

Nominał: 50 zł
Stop (próba): Srebro Ag 999
Masa: 62,20 g
Średnica: 45 mm
Stempel: zwykły
Rant: gładki
Nakład: do 5 tys.
Data emisja: 15 września 2015
Posted in Monety polskie | Tagged , , , , | Comments Off

Banknot kolekcjonerski – 600. rocznica urodzin Jana Długosza

Jeżeli zapytamy przeciętnego absolwenta liceum o to kto był nawiększym polskim kronikarzem to najprawdopodobniej usłyszymy tylko o jednej osobie – Janie Długoszu (1415-1480). “Roczniki” czy też “Kroniki” Długosza są podstawowym źródłem informacji o średniowiecznej Polsce a zwłaszcza o czasach współczesnych autorowi czyli panowaniu pierwszych Jagiellonów. Nic więc dziwnego że sześćsetleciu urodzin ojca polskiej historiografii będzie towarzyszyło wiele wydarzeń rocznicowych. Narodowy Bank Polski z tej okazji wyemituje niecodzienny 20-złotowy banknot kolekcjonerski co jest dużym wydarzeniem bo do tej pory wyemitowano tylko sześć takich “specjalnych” banknotów. Będzie to prawdziwy rarytas kolekcjonerski bo nakład banknotu ma wynosić jedynie 30 tys. sztuk.

Nominał: 20 zł
Nakład do 30 tys.
Data emisji: 24 sierpnia 2015
Posted in Monety polskie | Tagged , | Comments Off

Moneta 20 zł Alfred Wierusz-Kowalski

Alfred Wierusz-Kowalski (1849-1915) to kolejny artysta uhonorowany na monecie kolekcjonerskiej wyemitowanej przez NBP w ramach serii “Polscy Malarze XIX/XX w.”. Jego twórczość niewątpliwie jest mniej znana i rozpoznawalna przez przeciętnego współczesnego odbiorcę niż za życia malarza. Urodzony w Suwałkach większość życia spędził w Niemczech w Dreźnie i Monachium gdzie studiował. Tematami jego obrazów były krajobrazy wsi i małych miasteczek ale najbardziej zapadają w pamięci sceny polowań i konne zaprzęgi często w zimowym pejzażu. Moneta Alfred Wierusz-Kowalski jak poprzednie z serii ma nominał 20 zł, ma kształt prostokąta i jest zdobiona tampondrukiem.

Nominał: 20 zł
Próba (stop): Ag 925
Wymiary: 28 x 40 mm
Masa: 28,28 g
Stempel: lustrzany + tampodruk
Rant: gładki
Wielkość emisji: do 30 tys.
Data wejścia do obiegu: 30 lipca 2015

Posted in Monety polskie | Tagged , | Comments Off

Moneta 20 zł Ostrów Lednicki – kolebka polskiej państwowości

Wszyscy Polacy znają datę rok 966 czyli kiedy Mieszko przyjął chrzest i poślubił księżniczkę czeską Dobrawę ale mało kto zastanawia się gdzie to epokowe wydarzenie nastąpiło. Tymczasem prowadzone od XIX wieku badania archeologiczne wskazują na bardzo prawdopodobne miejsce – Ostrów Lednicki. Tam na Jeziorze Lednickim znajduje się wczesnośredniowieczna forteca z najprawdopodobniej najstarszym kościołem w Polsce. Nic więc dziwnego że w ramach serii “Zabytki Kultury w Polsce” NBP zdecydował się wyemitować monetę “Relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim”. Nakład tej wyjątkowej monety to jedynie 30 tys. sztuk przez co ma one spore szanse stać się kolekcjonerskim rarytasem.


Nominał: 20 zł
Stop/próba: Ag 925
Masa: 28,28 g
Wymiary: 38,61 mm
Stempel: lustrzany
Nakład: do 30 tys.
Data wprowadzenia do obiegu: 2 czerwca 2015
Posted in Monety polskie | Tagged , , , | Comments Off

Srebrne 10 zł brakteat Leszka Białego – moneta z serii 10 zł Historia Monety Polskiej

brakteat Leszka BiałegoLeszek Biały pochodził z dynastii Piastów i był synem Kazimierza II Sprawiedliwego. W dniu śmierci ojca Leszek Biały miał zaledwie dziesięć lat, więc władzę nad Księstwem Krakowskim przejęła regencja z matką przyszłego księcia na czele. Przez pewien moment Leszek Biały dzielił panowanie nad Księstwem Krakowskim z Mieszkiem III Starym Oprócz księcia krakowskiego Leszek Biały był także księciem sandomierskim. W 2014 roku zostanie wybita przez Narodowy Bank Polski replika brakteatu Leszka Białego w ramach kontynuacji serii Historia Monety Polskiej. Będzie to srebrna moneta o nominale dziesięć złotych, która wiernie odzwierciedli oryginalny brakteat wybijany za czasów Leszka Białego. Planowany nakład monety zakłada, że nie przekroczy on dwudziestu tysięcy egzemplarzy. Emisja tej monety kolekcjonerskiej rozpocznie się dokładnie 4 grudnia 2014 roku. W tym samym czasie do obiegu wejdą inne monety kolekcjonerskie – 500 zł i 50 zł z królową Jadwigą na rewersie, które to monety zostaną wybite w ramach serii Skarby Stanisława Augusta.

Posted in Monety polskie | Tagged , , , , , , | Comments Off